Krisehjælp

Det er naturligt at reagere, når man kommer i krise eller oplever en krise tæt på. Mange bliver forskrækkede, netop fordi kroppen reagerer – og hver krop reagerer forskelligt. De følelser du oplever er helt normale og sker naturligt, fordi du har været ude for noget dybt chokerende eller traumatisk. Gennem krisehjælp som behandlingsform, er der hjælp og redskaber at hente.  

Når krisen pludselig opstår, sker det ofte i forbindelse med:

  • Arbejdsulykker og nær-ved ulykker
  • Overfald og røverier
  • Vold og trusler
  • Voldsomme samarbejdskonflikter
  • Pludseligt dødsfald
  • Fyringsrunder og afskedigelser
  • Misbrug og krænkelser

Psykologhuset Ny Østergades tilbyder krisehjælp, der hjælper dig med at håndtere de akutte krisereaktioner.
Vores opgave er at hjælpe dig med  at mindske den akutte uro og angst.  Du får indsigt og forståelse for din krops reaktioner, dine kaotiske tanker og redskaber til at tage vare på dig selv. På den måde finder du vejen tilbage til kontrol og tillid til hverdagen.  Krisehjælpen tilpasses altid den enkeltes aktuelle situation og tilstand, og det vurderes om der er behov for efterfølgende traumebehandling.

Vi tilbyder både akut krisehjælp, støtte til ledere, støttesamtaler og debriefing af grupper. Det er alle nyttige redskaber du/I kan bruge. Den rette krisehjælp bruges som forebyggelse af en posttraumatisk belastningsreaktion, angst eller depressionslidelse.
Krisehjælp vil mindske og forebygge sygemeldinger og mistrivsel blandt både medarbejdere og ledere.
Krisehjælp hjælper derfor såvel den enkelte medarbejder, pårørende, kollegaer og virksomheder.

I Psykologhuset Ny Østergade er alle erfarne krise- og akutpsykologer. Flere af os har erfaring fra  akutopgaver i udlandet og i High Risk områder.

Vi tilbyder akutsamtaler indenfor 24 timer, enten telefonisk eller face to face alt efter behov.

 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at skrive til os

Vi er her stadigvæk

Når du har brug for os. Så du kan fortsat få akut tider eller fortsætte dine samtaleforløb.
Vi ønsker at støtte op om det landsdækkende initiativ til at begrænse CORONAsmitte,  og derfor vil samtaler med psykologer i Psykologhuset Ny Østergade indtil videre  blive gennemført telefonisk eller som videokonsultationer.

Vi følger anbefalingerne  fra Sundhedsmyndighederne og Dansk Psykologforening .

Nuværende klienter vil løbende blive orienteret.
Nye klienter kan  fortsat henvende sig direkte til psykologerne eller via vores mail.

Brug for hjælp?

Vi tilbyder gratis konsultation, til at få vendt eventuelle psykiske udfordringer i disse svære tider.