Psykolog Helle Hundahl

Autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi

Uddannelse: Cand.pæd.psyk. 2004
Uddannelsessted: Danmarks Pædagogiske Universitet
Specialer: Kriser, parforhold, skilsmisser (børn og voksne), følelsesregulering, traumer, personlig udvikling mv.

Telefon: 25399428
Email: hellehundahl@hotmail.com

Vi starter der, hvor du er

Der kan være mange grunde til at livet i en periode er udfordrende, og at dine egne ressourcer og støtte fra dit netværk ikke slår til. I samtaler med mig er der mulighed for at få hjælp til at se det hele fra nye vinkler og blive mere opmærksom på, hvad der er på spil for dig. Det kan både handle om, hvad der foregår indeni dig selv – og om, hvordan du evt. kommer ind i negative samspil med andre. Måske ønsker du og din partner hjælp til at overkomme udfordringer i jeres samliv.

Jeg arbejder ud fra flere forskellige metodiske tilgange. Det betyder, at vi sammen kan tilrettelægge forløbet, så det matcher dine udfordringer og dig (jer).

Jeg arbejder med

Jeg har en bred erfaring fra mit arbejde som psykolog i flere forskellige sammenhænge. Det betyder, at du kan henvende dig med netop de problemer, du har.

Ofte henvender mine klienter sig med stress, sorg, krise, reaktioner på voldsomme oplevelser, eksistentielle problemer, et ønske om at forstå sig selv bedre eller blive mindre oversvømmet af følelser og impulser, depression eller angst.

Herudover har jeg erfaringer med parforholds- og familieproblematikker samt skilsmisse. Børn i klemme mellem deres forældre i skilsmisse er et særligt interesseområde for mig, fordi jeg ved, at børn har det svært med brud mellem forældrene og har brug for et neutralt sted, hvor de kan tale om deres situation – i disse tilfælde vil jeg inddrage den ene eller i bedste fald begge forældre i forløbet.  

Erfaringer for psykolog Helle Hundahl

Jeg er født i 1962 og har arbejdet med voksne, børn og familier i mange forskellige sammenhænge gennem årene. Jeg har samtidig haft ledende stillinger og været med til at udvikle behandling til mennesker, der er udsat for voldsomme oplevelser samt mennesker, der har svært ved at styre impulser og følelser.

Metodisk er jeg uddannet i både relationel psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og mindfulness, samtidig med at mentaliseringbaseret terapi er en gennemgående tilgang i mit arbejde.

Ved siden af terapi og rådgivning i Ny Østergade tilbyder jeg supervision til psykologer, socialrådgivere og pædagoger, ligesom jeg underviser og holder oplæg om vold i nære relationer, stalking, skilsmisser og mentalisering.

Uddannelse

Specialist i klinisk psykologi 2016
Relationsfokuseret parterapi 2011
Mindfulnessbaseret kognitiv terapi 2010
Relationel psykoterapeutisk uddannelse 2007
Sorg/krise, familieterapi, hypnose, vold i familien m.m.
Autorisation 2007

Arbejdserfaring

Dialog mod vold (psykolog og afdelingsleder) 10 år
Dansk Stalking Center (psykolog og souschef) 5 år
Statsforvaltningen (børnesagkyndig) 1½ år
Deltids privat praksis siden 2008
Div. arbejdspladser med børn, unge og familier

Samarbejdspartnere

Sundhedsforsikringer
Center for Mentalisering
Dansk Stalking Center

Kontakt os

Du er altid velkommen til at skrive til os