Erhverv

Psykologhuset Ny Østergade tilbyder psykologisk bistand til private og offentlige erhverv, når virksomheden har brug for akut hjælp eller ønsker hjælp til at finde nye veje i relation til ledelse, kommunikation, trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Med mange års erfaring som organisationskonsulenter og ledelse, tilbyder Psykologhuset Ny Østergade erhvervspsykologiske ydelser i form af leder coaching, faglig supervision, akut intervention, stressbehandling og rådgivning eller workshops til teams, ledere og medarbejdere.

Akut og forebyggende psykologfaglig assistance til din organisation

Psykologhuset Ny Østergade tilbyder psykologisk bistand til private og offentlige virksomheder, når virksomheden bløder eller blot ønsker at sætte trivsel i fokus.
Med baggrund i mange års erfaring som akutpsykologer, ledere og konsulenter tilbyder Psykologhuset Ny Østergade erhvervspsykologiske ydelser i form af coaching, faglig supervision, workshops eller akut intervention til teams, ledere og medarbejdere.

Psykisk arbejdsmiljø

Mangler I hjælp til APV eller opfølgning på trivselsundersøgelser eller uddannelse af ressourcepersoner tilbyder vi kvalificeret arbejdsmiljørådgivning.
Læs mere om de organisationspsykologiske ydelser vi tilbyder eller kontakt os og få en klar psykologfaglig sparring og vurdering af jeres aktuelle behov.

• Supervision

Et tilbud til fagprofessionelle i grupper eller individuelt, i forhold til hverdagens faglige udfordringer, kommunikation og samarbejde. Der aftales oftest et forløb á 5-8 gange.

• Leder Coaching

Med afsæt i lederens eller medarbejderens faglige målsætninger sættes fokus på optimering af det individuelle potentiale.

• Akutintervention

Krisestyring, intervention og debriefing i forbindelse med pludseligt opståede alvorlige hændelser eller konflikter.

• Stress behandling og rådgivning

Tilbud om individuel stressbehandling og/eller gruppeforløb for medarbejdere ramt af stress målrettet din virksomhed, løbende opsamling og sparring, samt kurser og workshops.

• Arbejdsplads vurdering (APV) og trivselsundersøgelser

Mangler I hjælp til APV eller opfølgning på trivselsundersøgelser eller uddannelse af ressourcepersoner tilbyder vi kvalificeret arbejdsmiljørådgivning. Vi tilbyder støtte til hele processen, planlægning, udførsel, bearbejdning og intervention eller blot dele heraf.

• Uddannelse og træning af ressourcepersoner

Vi uddanner ressourcepersoner i organisationen i eksempelvis psykisk førstehjælp eller som trivselsagenter, der kan understøtte det psykiske arbejdsmiljø og trivslen i organisationen.

Kontakt os og få en klar psykologfaglig sparring og vurdering af jeres aktuelle behov.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at skrive til os

Vi er her stadigvæk

Når du har brug for os. Så du kan fortsat få akut tider eller fortsætte dine samtaleforløb.
Vi ønsker at støtte op om det landsdækkende initiativ til at begrænse CORONAsmitte,  og derfor vil samtaler med psykologer i Psykologhuset Ny Østergade indtil videre  blive gennemført telefonisk eller som videokonsultationer.

Vi følger anbefalingerne  fra Sundhedsmyndighederne og Dansk Psykologforening .

Nuværende klienter vil løbende blive orienteret.
Nye klienter kan  fortsat henvende sig direkte til psykologerne eller via vores mail.

Brug for hjælp?

Vi tilbyder gratis konsultation, til at få vendt eventuelle psykiske udfordringer i disse svære tider.