psykolog annette gaard hos psykologhuset ny østergade 9 i københavn

Psykolog Anette Gaard

Autoriseret psykolog og godkendt specialist og supervisor

Uddannelse:  Cand. Psych. 1986
Uddannelsessted: Københavns Universitet
Specialer:  Kriser, stress, traumer, mobning og ledelse
Telefon: 26 19 63 78
E-mail: agaard@annettegaard.dk
LinkedIn: linkedin.com/in/annettegaard/

Vi starter der, hvor du er

Nogle gange har du en helt klar fornemmelse af, hvad du skal have hjælp til, andre gange er det uklart og diffust, du trives bare ikke. Vi starter derfor nøjagtigt der, hvor du er, og får sammen via samtalerne afdækket tanker og følelser omkring det, der giver mistrivsel, så du får indsigt og mulighed for at ændre dette.

Samtalerne giver dig rum til at refleksion og forståelse, til at ændre retning og handle.

Jeg har gennem årene fundet inspiration i forskellige teorier herunder den systemiske, narrative og kognitive tilgang. Derudover har jeg en særlig træning i krise- og psykotraumatologi samt uddannelse inden for psykisk arbejdsmiljø.

Du finder således ingen dogmatik hos mig, men en eklektisk tilgang, der muliggør tilpasning til den aktuelle problematik og person. Forløbet evalueres løbende, så vi sammen sikre os, at du får den hjælp, du har brug for. Jeg holder min faglighed ajour ved løbende deltagelse i kurser og supervision, ligesom jeg efteruddanner mig for at sikre faglig, professionel og personlig udvikling.

Jeg har deltidspraksis og arbejder derudover som chefpsykolog i Aleris-Hamlet.

Psykolog Annette Gaard er medlem af Dansk Psykolog forening, Dansk Psykotraumatologisk Selskab, Organisationspsykologisk Selskab og Sektionen for Ledende Psykologer.

Jeg samarbejder med øvrige psykolognetværk, kommuner, NGO’er samt forsikrings- og pensionsselskaber og løser ad hoc opgaver for private og offentlige virksomheder.

Jeg arbejder med

Jeg har mange års erfaring med individuel behandling samt som organisationspsykolog, hvor jeg har arbejdet med:

Individuel behandling:
 • Stress
 • Kriser og belastningsreaktioner
 • Samlivsproblemer
 • Mobning
 • Traumatiske hændelser
Organisationspsykolog:
Erfaringer:
 • Chefpsykolog Aleris-Hamlet
 • Chefpsykolog Falck Healthcare A/S
 • Afdelingschef DSB Koncern HR Arbejdsmiljø
 • Chefkonsulent Jobliv Danmark
 • Personale- og udviklingschef Erhvervscenter Espelunden
 • Se mere her
Samarbejdspartnere:
 • Forsikrings- og pensionsselskaber
 • Falck Healthcare A/S

Kontakt os

Du er altid velkommen til at skrive til os

Vi er her stadigvæk

Når du har brug for os. Så du kan fortsat få akut tider eller fortsætte dine samtaleforløb.
Vi ønsker at støtte op om det landsdækkende initiativ til at begrænse CORONAsmitte,  og derfor vil samtaler med psykologer i Psykologhuset Ny Østergade indtil videre  blive gennemført telefonisk eller som videokonsultationer.

Vi følger anbefalingerne  fra Sundhedsmyndighederne og Dansk Psykologforening .

Nuværende klienter vil løbende blive orienteret.
Nye klienter kan  fortsat henvende sig direkte til psykologerne eller via vores mail.

Brug for hjælp?

Vi tilbyder gratis konsultation, til at få vendt eventuelle psykiske udfordringer i disse svære tider.